Sme tradiční výrobcovia nožov a spotrebných dielov pre drevospracujúce a recyklačné stroje všetkých svetových značiek

Prezrieť produkty

Riešenie

Konečným produktom sú vysoko kvalitné priemyselné nože a spotrebné diely, ktoré sú navrhnuté tak, aby vyhovovali Vašim špecifickým potrebám a konkrétnej aplikácii. Samozrejmosťou je optimalizácia a navrhnutie najlepšieho riešenia podľa Vášho želania.

Technológie

Pri výrobe používame tie najvhodnejšie materiály a najmodernejšiu špičkovú technológiu, aby sme docielili čo najväčšej presnosti, dlhodobej funkčnosti, výkonnosti a spoľahlivosti výsledného produktu - to všetko pri dosiahnutí veľmi nízkych cien pri minimálnom počte vyrábaných kusov.

Produktivita

Naše vysoko kvalitné nože Vám zaručí zefektívnenie výrobného procesu, zvýši úroveň produktivity, zmenší prestoje nutné pri prebrusovanie a výmene a pomôžu k celkovému zníženiu prevádzkových nákladov osadených strojov.

Medzi naše hlavné produkty patria nože pre drevospracujúci a recyklačný priemysel

Nože pre drevospracujúci priemysel

Tvorí najväčšiu časť našej výroby. Presné tolerancie, precízna výroba a správne tepelné spracovanie sú hlavné znaky našich nožov, ktoré spĺňajú tie najprísnejšie kritériá.

Nože na recykláciu a spracovanie plastov

Naša najrýchlejšie sa rozvíjajúca časť výroby priemyslových nožov. Ponúkame kvalitné a preverené nože používané na rezanie, sekanie a granulovanie plastov a iných materiálov.

Projekt Inovácie produktov v PILANA Knifetec s.r.o. je zameraný na inovácie produktov a procesov pri výrobe špeciálnych priemyselných nožov. Cieľom inovácií je zvýšenie ich technických a úžitkových hodnôt. Jedná sa o nové materiálové zloženie týchto výrobkov „MARATON „S“, na ktoré obdržal prijímateľ od Úradu Priemyselného Vlastníctva osvedčenie o zápise úžitkového vzoru. Ďalším cieľom projektu v oblasti inovácie produktu je výroba nového druhu noža na plast a recykláciu. Spolu s týmito inováciami produktov sú súčasťou projektu inovácie procesov v oblasti opracovania a brúsenia nožov na vertikálnych obrábacích centrách. Projekt bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci OP Výskum a inovácie (www.opvai.sk).


Kupná zmluva č.: 27102017-1: Nákup CAD / CAM software


JOZEF KYRCZ
KnifeTEC

Adresa