Evidencia príjmov a výdajov v pokladni

Vlastník zpracování:

800002 Ekonóm Knifetec (Košová Zdena)

Popis a účel zpracování:

Výdaj a zúčtovanie zálohových čiastok na služobnú cestu.;Spracovanie osobných údajov za účelom vedenia účtovníctva.

Právní důvod zpracování:

Oprávněné zájmy správce;Splnění smlouvy;Splnění právní povinnosti

Kategorie osobních údajů:

Adresa bydliště
částka
Jméno a příjmení
Vlastnoruční podpis

Kategorie subjektů údajů:

Zaměstnanec

Doba uložení:

10 let