Evidencia prijatých objednávok

Vlastník zpracování:

800002 Ekonóm Knifetec (Košová Zdena)

Popis a účel zpracování:

Evidencia objednávok od zákazníkov.;Spracovanie osobných údajov za účelom vedenia evidencie prijatých objednávok.

Právní důvod zpracování:

Oprávněné zájmy správce;Splnění smlouvy

Kategorie osobních údajů:

DIČ rodné číslo - OSVČ
E-mailová adresa
Jméno a příjmení
Telefon

Kategorie subjektů údajů:

Fyzická osoba - dodavatel
Fyzická osoba - zaměstnanec zákazníka

Doba uložení:

1 rok