Administratíva prijatých faktúr

Vlastník zpracování:

800002 Ekonóm Knifetec (Košová Zdena)

Popis a účel zpracování:

Evidencia prijatých faktúr.;Spracovanie osobných údajov za účelom vedenia účtovníctva.

Právní důvod zpracování:

Oprávněné zájmy správce;Splnění smlouvy;Splnění právní povinnosti

Kategorie osobních údajů:

DIČ rodné číslo - OSVČ
E-mailová adresa
IČ - FO podnikající
Jméno a příjmení pracovníka dodavatele
Telefon
Vlastnoruční podpis

Kategorie subjektů údajů:

Fyzická osoba - koncový zákazník
Fyzická osoba - zaměstnanec zákazníka

Doba uložení:

10 let