Zaistenie prepravy tovaru k zákazníkovi

Vlastník zpracování:

800001 Vedúci výroby Knifetec (Ondrla Milan)

Popis a účel zpracování:

Zaistenie prepravy tovaru k zákazníkovi.;Spracovanie osobných údajov za účelom zaistenia prepravy tovaru.

Právní důvod zpracování:

Splnění smlouvy

Kategorie osobních údajů:

Adresa bydliště
E-mailová adresa
Jméno a příjmení
Telefon

Kategorie subjektů údajů:

Fyzická osoba - koncový zákazník
Zaměstnanec

Doba uložení:

5 let