Evidencia zmluvných vzťahov

Vlastník zpracování:

800002 Ekonóm Knifetec (Košová Zdena)

Popis a účel zpracování:

Slúži k evidencii zmlúv a z nich vyplývajúcich práv a povinností.;Spracovanie osobných údajov uvedených v zmluvách so zmluvnými partnermi.

Právní důvod zpracování:

Oprávněné zájmy správce;Splnění smlouvy

Kategorie osobních údajů:

Adresa bydliště
Adresa zaměstnavatele
Datum narození
DIČ rodné číslo - OSVČ
E-mailová adresa
IČ - FO podnikající
Jméno a příjmení
Rodné číslo
Sídlo podnikání - OSVČ
Telefon
Vlastnoruční podpis

Kategorie subjektů údajů:

Fyzická osoba - koncový zákazník
Fyzická osoba - zaměstnanec zákazníka
Zaměstnanec

Doba uložení:

10 let