Evidovanie prijatých dopytov

Vlastník zpracování:

800006 Referent nákupu Knifetec (Novosedliaková Andrea)

Popis a účel zpracování:

Spracovanie osobných údajov za účelom evidencie dopytov od zákazníkov.

Právní důvod zpracování:

Oprávněné zájmy správce

Kategorie osobních údajů:

E-mailová adresa
Jméno a příjmení
Telefon

Kategorie subjektů údajů:

Fyzická osoba - koncový zákazník
Fyzická osoba - zaměstnanec zákazníka

Doba uložení:

1 rok po odchodu zaměstnance ze společnosti